Global Development

placeholder image
Rio de Mercurio

Ergens moet het liggen, Eldorado, het mythische goudland in Zuid-Amerika. 
In Rio de Mercurio zien we hoe de goudkoorts de Braziliaanse Serra Pelada (de Kale Berg) heeft afgegraven tot een diepe put. Uit alle windstreken komen landloze boeren en gelukszoekers naar het Amazonewoud in de hoop rijkdom te vergaren. Door het veelvuldig gebruik van kwik worden mens en milieu vergiftigd. De tekst van deze film is gebaseerd op ‘Memoria del Fuego’ van de Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano. (1991)

placeholder image
Caravan Tapajós

In het Brazilië van president Bolsonaro staan 25 stuwdammen in het Amazonegebied gepland, die de energie moeten gaan leveren voor de grootschalige exploitatie van de bodemschatten. Ook het Nederlandse bedrijfsleven is betrokken bij de ontwikkeling van de infrastructuur voor distributie en verwerking. Deze nieuwe golf van industrialisatie van het Amazonegebied is niet alleen een onomkeerbare aanslag op het regenwoud, maar ook op het leven van de inheemse bevolking en rivierbewoners. In Caravana Tapajós reizen tegenstanders naar São Franscisco, een dorpje waar de eerste dam in de Tapajós is gepland. Inheemse rituelen en Christelijke tradities ontmoeten elkaar in het verzet. (2015)

placeholder image
Praça Nazaré

In de tropische hitte van de Amazone volgt regisseur Zoli Schwarcz een groep Braziliaanse straatkinderen in de nacht. Van een groep kun je eigenlijk niet spreken, de kinderen leiden een zwervend bestaan en proberen ieder op hun eigen manier te overleven. Maar sinds een groep hulpverleners na hun reguliere werk voedsel en spelletjes aanbiedt, komen de kinderen elke avond samen op het Praça Nazaré.(1992)

growing%20pains
How to cope with the modern world

Voor de sociaal geëngageerde Thaise Boeddhist Sulak Sivaraksa geldt: “Religion is at the heart of social change and social change is the essence of religion”. Vanuit zijn conservatieve Boeddhistische levensovertuiging bekritiseert Sulak het nationalisme, ongebreideld kapitalisme en milieuvernietiging, die de ontwikkelingen in Thailand tekenen. Hij zoekt naar wegen om het Boeddhisme meer toepasbaar te maken in de moderne wereld, waarbij hij zelfs het instituut van de koning durft te bekritiseren.(1994)

Schermafbeelding%202018 06-26%20om%2012.32.19
Growing Pains

De film Growing Pains vertelt het verhaal van de economische boom van Thailand in de jaren negentig. De trek naar de grote stad neemt explosief toe, net als de exploitatie van de rurale gebieden. De lokale bevolking en hun rijke traditionele cultuur komen steeds meer onder druk te staan van de wetten van de markt. Volgens politicoloog Saneh Chamarik is deze ontwikkeling onderdeel van een mondiaal fenomeen: een politieke elite, verantwoordelijk voor industrialisatie met als doel winstmaximalisatie, keert zich tegen milieu en de rurale bevolking. (1995)